Prezydium Rady Rodziców

Pan Karol Korneluk - przewodniczący Rady Rodziców
Pan Zbigniew De-Mezer - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Pani Beata Makowska - skarbnik

 

Rada Rodziców wydatkuje zgromadzone fundusze na potrzeby uczniów III LO w Suwałkach.

W roku szkolnym 2022/2023 opłata na Radę Rodziców wynosi 80 zł (kwotę uzgodniono na spotkaniu Rady Rodziców 27 września 2022 r.)

Wpłat można dokonywać w dwóch ratach - za I semestr - 40 zł, za II semestr - 40 zł

 

Zarząd Rady Rodziców
p
rzy Zespole Szkół Nr 1 w Suwałkach
ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki


Bank Spółdzielczy w Sejnach
O/Suwałki
ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

Nr rachunku: BS Sejny O/Suwałki Nr 28 9354 0007 0041 0400 1469 0001


UWAGA!
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę