Erasmus + Akcja KA1 Mobilność kadry

 

Nauczyciele z naszej szkoły kształcą się na terenie Unii Europejskiej, podnosząc swoje umiejętności metodyczne i językowe,
zawierając znajomości i poszukując partnerów do projektów współpracy międzynarodowej.

 

Sprawozdania nauczycieli uczestniczących w projekcie:

1. Marcin Hościłowicz i Michał Sośnicki: Kurs "Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies" - organizator Europass Teacher Academy w Barcelonie.

przyp. autora : " Kolejne szkolenie zaliczone, kolejne doświadczenie zdobyte. Panowie Marcin Hościłowicz oraz Michał Sośnicki brali udział w kursie: Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies organizaowanym przez Europass Teacher Academy w Barcelonie. " Olbrzymia dawka prkatycznych rozwiązań metodycznych dotyczących m.in opisywania swoich emocji za pomocą kolorów, określania swoich mocnych stron przy użyciu palców swojej ręki, tworzenie wierszy i opowieści z wybieranych słów z pozornie nudnego tekstu. świetna atmosfera wsród uczestników i oczywiście klimat Barcelony ze słonecznymi palmami, średniowiecznymi uliczkami dzielnicy Barri Gotic, dzełami sztuki architektoniczej Antonio Gaudiego i kuchnią śródziemnomorską. Intensywna nauka i poznawanie kultury Hiszpanii - esencja Erasmus KA1. Te wszystkie doświadczenia z pewnością wzbogaciły moją wiedzę i warsztat nauczyciela. Jestem pewien, że wykorzystam to w pracy z uczniami.... kto wie może podczas wyjazdu do Hiszpanii ?" "

Fotorelacja: Projekt "Włącz-My tryb EKO" - Marcin Hościłowicz i Michał Sośnicki


2. Marcin Hościłowicz: Kurs "CLIL - innovation and affectiveness in teaching" - organizator ErasmusLearn w Heraklionie na Krecie.


3. Michał Sośnicki: Kurs "Creativity, Innovation, Motivation and new Teaching Methodologies" - organizator Europass Teacher Academy w Barcelonie.

przyp. autora: "Zajęcia dotyczyły pobudzania kreatywności uczniów przy użyciu innowacyjnych metod kształcenia oraz przydatnych aplikacji i stron internetowych. Omawiane były między innymi zagadnienia teoretyczne dotyczące strategii nauczania, metoda SCAMPER, style uczenia się, metoda projektu oraz odwróconej lekcji. Ponadto poznałem nowe narzędzia ICT ułatwiające współpracę z uczniami oraz pozwalające na tworzenie projektów, przygotowywanie filmów i interaktywnych ćwiczeń czy tworzenie gier typu "scavenger hunt". Poznane metody i aplikacje ułatwią mi przygotowywanie lekcji oraz pozwolą na jeszcze efektywniejsze zaangażowanie uczniów w proces nauczania. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z Polski, Rumunii i Włoch, więc nieoceniona okazała się też możliwość wymiany poglądów, stosowanych form pracy oraz doświadczeń związanych z pracą nauczyciela. Zdobytą wiedzę i umiejętności z pewnością wykorzystam w swojej pracy."

Fotorelacja: Projekt "Włącz-My tryb EKO" - Michał Sośnicki


4. Beata Gruza, Magdalena Makarewicz, Luiza Podziewska: Kurs "CLIL in Practice: Focus on Florence" - organizator Europass Teacher Academy we Florencji.

przyp. autora: "Program kursu skupiał się na wykorzystaniu tematyki związanej z historią, kulturą i sztuką Florencji jako kontekstu do doskonalenia pracy nauczyciela metodą CLIL. Był to tydzień ciekawych, dobrze zorganizowanych zajęć w języku angielskim. A obecność uczestniczek z Hiszpanii i Słowacji umożliwiła dodatkowo wymianę doświadczeń edukacyjnych i kulturowych. To oczywiście nie jedyne doświadczenia zdobyte przez nasze nauczycielki w czasie pobytu na ziemi włoskiej. Po pracowitych przedpołudniach następowały równie aktywne popołudnia i wieczory, czyli:

- ponad 20 tys. kroków dziennie po malowniczych uliczkach miast i miasteczek - Florencji, Sieny, Fiesole;

- kontemplowanie zbiorów florenckich muzeów - w tym największego - Galerii Uffizi;

- podziwianie krajobrazów Toskanii;

- smakowanie specjałów włoskiej kuchni (obowiązkowa kawa na każdej przerwie!);

- niezapomniane nocne Polek rozmowy na tarasie.

Wszystko razem dało mnóstwo inspiracji do wykorzystania w codziennej pracy w III LO!"

Fotorelacja: Projekt "Włącz-My tryb EKO" - B. Gruza, M. Makarewicz, L. Podziewska


5. Dorota Hołownia-Dudek: Kurs „We teachers are the real influencers!” - organizator Europass Teacher Academy we Florencji.

przyp. autora: "W pierwszym tygodniu mojego pobytu we Florencji odświeżyłam wiedzę z zakresu metody lekcji odwróconej (Flipped Classroom) oraz zastosowania jej w różnych kontekstach edukacyjnych. Kurs umożliwił mi również rozwijanie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznym oraz adaptacji tych dostępnych online do potrzeb uczniów. Doskonaliłam obsługę takich narzędzi cyfrowych i platform edukacyjnych jak: Nearpod, Khan Academy, Teded oraz Canva. Drugi tydzień to spojrzenie na tak popularną w naszej szkole metodę projektu (Project Based Learning), której adaptacja i wdrożenie otwiera cały wachlarz możliwości zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Dla mnie, obcującej na codzień z cyfrowymi tubylcami, szczególnie przydatne były przedstawione sposoby integracji mediów i technologii z metodą projektu. Oczywiście, nie ma szkoły przyjaznej uczniom bez oceniania kształtującego, bazującego na konkretnych i mierzalnych celach, zrozumiałych kryteriach, informacji zwrotnej, samocenie i ocenie koleżeńskiej, jak się okazuje, tak niezbędnych w realizacji projektów wszelakich.

Wartością dodaną obu szkoleń była niecodzienna okazja do poznania nauczycieli z innych krajów, przyjrzenie się praktykom i sposobom uczenia (się), które dominują w ich środowiskach. Wszyscy, bez wyjątku, zarażali entuzjazmem, otwartością i niekonwencjonalnym paradygmatem edukacji. W myśl zasady „uczymy się przez całe życie”, wymienialiśmy doświadczenia i refleksje dotyczące wyzwań współczesnej edukacji w kontekście formalnym, czyli na zajęciach. Wspieraliśmy swój dobrostan fizyczny i emocjonalny również w kontekście nieformalnym przy talerzach pełnych specjalności toskańskich i lampkach lokalnego wina. Po raz kolejny okazało się, że „every moment is a teachable moment”!

Florencja odurza, zniewala i zachwyca! Pośród wielu atrakcji i niezapomnianych wrażeń, to właśnie David Michała Anioła, od zawsze eksponujący swoje piękno i wyjątkowość w Galleria dell’Accademia, jest dowodem na to, że realizacja założonych celów, wytrwałość w działaniu i pasja prowadzą do sukcesu, którego zasięg nie kończy się nigdy, podobnie jak w przypadku nauczycieli, których wpływ na uczniów jest nieskończony.

Szkole Europass dziękuję za sobotnią wycieczkę po atrakcjach Toskanii. To, co zobaczyłam i czego doświadczyły moje zmysły, pozostanie ze mną na zawsze! San Gimignano, Manhattan of Toscania, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, eksponuje swoje wieże, szczególnie dumnie górujące nad miastem „Twin Towers”. Piza ze swoim największym symbolem, słynną Krzywą Wieżą, zdumiewa i zadziwia. Magiczny Piazza del Campo w Siennie tętnił życiem bardziej niż inne miasta regionu. Degustacja win i dań w wytwórni Chianti to prawdziwa uczta dla duszy i ciała! PO raz kolejny przekonałam się, że „inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”. "

Fotorelacja: Projekt "Włącz-My tryb EKO" - Dorota Hołownia - Dudek


6. Konrad Wiśniewski: Kurs  "Methodology & ICT Tools Teachers working with CLIL" - organizator Executive Training Institute- szkoła językowa na Malcie ( St Julian’s). 

przyp. autora: "W dniach 17-28 stycznia 2022 r. uczestniczyłem w kursie CLIL- Methodology & ICT Tools Teachers working with CLIL zorganizowanym przez Executive Training Institute- szkołę językową na Malcie ( St Julian’s). 

Szkolenie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy dotyczył nauczania metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli kształcenia zintegrowanego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści dotyczących nauczanego przedmiotu i elementów języka obcego (angielskiego). Moduł ten był opatrzony wieloma praktycznymi ćwiczeniami, przydatnymi w organizowaniu zarówno procesu lekcyjnego jak i projektów szkolnych. W naszej pracy stosowaliśmy m.in. elementy: The 5Cs, Lesson Planning, BICS & CALP, Bloom’s Taxonomy, HOTS & LOTS, Fat vs Skinny Questions, Scaffolding & ZPD, Graphic Organiser, Multiple Intelligence I inne:)

Druga część kursu dotyczyła zastosowania ICT ( Information Communication Technology) tools w pracy metodą CLIL. Była szczególnie ciekawa i przydatna, ponieważ odświeżyłem i rozszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi ( aplikacji) informatycznych. W czasie  szkolenia korzystaliśmy m.in. z:

webquest.org, 

clilstore.eu, 

learningapps.org,  

padlet.com, 

edpuzzle.com

goconqr.com, 

multidict.net

Wiele czasu poświęciliśmy także na wspólne konwersacje dotyczące kultury, historii, obyczajów i tradycji Malty. Próbowaliśmy znaleźć różnice i podobieństwa pomiędzy polskim i maltańskim systemem edukacyjnym.

Uczestnictwo w kursie Erasmus + to nie tylko nauka. W wolnych chwilach poszerzałem praktyczną wiedzę na temat kraju, uczestnicząc w wycieczkach po Malcie i Gozo. Szczególnie interesujące okazały się:

- Mdina ( pierwsza stolica Malty- założona przez Arabów w IX w.);

- starożytne miasto Rabat;

- Valletta wraz z wszystkimi atrakcjami ( St John’s Co-Cathedral, The National War Museum, Upper Barrakka Gardens,Lower Barrakka Gardens, …);

- Trzy Miasta ( Birglu, Bormla, Isla);

- piękny port w Marsaxlokk;

- przeurocze Blue Grotto (kompleks jaskiń na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy);

-  Dingli Cliffs;

- prehistoryczne świątynie Hagar Qim i Mnajdra

- atrakcje na wyspie Gozo ( cytadela w mieście Rabat, zatoka Dwejra, Xlendi wraz z przległymi klifami, Bazylika Ta’ Pinu).

 Kurs na Malcie był bardzo udany. Zainspirował mnie do dalszej pracy i rozwoju zawodowego. Konrad Wiśniewski "

Fotorelacja: Konrad Wiśniewski - kurs- Methodology & ICT Tools Teachers working with CLIL


Joanna Domuracka: Utworzenie i zarządzanie podstroną internetową projektu.

Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz

 

Print Download