Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 - 15.30, w piątki 8.00 - 14.00.

Czytelnia otwarta jest w godzinach pracy biblioteki.

Bibliotekarz szkolny: Alicja Węsierska-Kwiecień


"..Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę..."

"Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy" - M.T.Cicero

"...Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra..." - H.Sienkiewicz

  

Biblioteka pełni funkcję szkolnego centrum informacji . Jej użytkownikami są uczniowie III LO, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Biblioteka posiada komputer. Obecnie trwa wprowadzanie danych. Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 14 tys. Woluminów. Sporą jego część stanowi literatura piękna (lektury szkolne i nie tylko). W skład księgozbioru wchodzą także podręczniki, zbiory zadań, testy z różnych przedmiotów, literatura popularno-naukowa, informatory, literatura pedagogiczna, programy nauczania.
Biblioteka dysponuje także bogatym księgozbiorem podręcznym udostępnianym czytelnikom w czytelni. W skład księgozbioru podręcznego wchodzą liczne wydawnictwa informacyjne: słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki, podręczniki, atlasy, albumy.
W czytelni udostępniamy również prasę prenumerowaną przez naszą bibliotekę:

"Aura",

"Biblioteka w szkole",

"Poznaj Swój Kraj",

"Mówią Wieki",

"Matematyka",

"Wychowawca"

i wiele innych.


Biblioteka posiada wideotekę dostępną dla uczniów i nauczycieli, w skład której wchodzą m.in. ekranizacje lektur, filmy przeznaczone na godziny wychowawcze i do poszczególnych przedmiotów.
Regulamin biblioteki ZS nr 1 w Suwałkach

"Sercem domu jest biblioteka" - J.Parandowski

   

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularno-naukową) oraz na miejscu - w czytelni.
3. Biblioteka czynna jest codziennie w godz. od 8 - 14.
4. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo dwie książki na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
6. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
7. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
8. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zagubienia lub zniszczenia obowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela - bibliotekarza lub odkupić.
9. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
10. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 

"Czytaj dla przyjemności, a wiele się nauczysz"


W bibliotece są dwa katalogi: alfabetyczny i rzeczowy.

  • Katalog alfabetyczny gromadzi opisy wszystkich książek znajdujących się w bibliotece według alfabetycznej kolejności haseł autorskich i tytułowych.
  • Katalog rzeczowy jest układem kart bibliotecznych według treści (w obrębie działów układ alfabetyczny), wg UKD - Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.