Swoją przyszłość budujemy dziś - polska i rosyjska młodzież na rynku pracy"

Galeria zdjęć: Swoją przyszłość budujemy dziś - polska i rosyjska młodzież na rynku pracy

 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Integracja” od 23 czerwca do 07 września 2015 roku uczestniczyliśmy w projekcie "Swoją przyszłość budujemy dziś - polska i rosyjska młodzież na rynku pracy". Jego celem było przybliżenie sytuacji panującej na rynku pracy obu państw, przedstawienia perspektyw podjęcia pracy, a także kultury, zwyczajów oraz systemu szkolnictwa.

 

Pierwsza część zajęć odbywała się w Suwałkach, gdzie gościliśmy uczniów z Kaliningradu. Prowadzono warsztaty związane z przyszłym wyborem zawodu. Pomogły nam one spojrzeć na siebie jak na przyszłego pracownika, jak również określić nasze wady i zalety, co miało pomóc w doborze odpowiedniego zawodu. Zajęcia odbywały się w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach, Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Białymstoku.

Rosyjscy uczestnicy mieli także okazję na poznanie zwyczajów panujących w polskich domach, gdzie spędzili jeden z wieczorów. Druga część warsztatów realizowaliśmy w Kaliningradzie. Uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych w szkołach, spędziliśmy czas na zwiedzaniu miasta oraz dowiedzieliśmy się jak napisać CV i list motywacyjny. Dokonaliśmy ewaluacji naszego projektu wskazując na mocne i słabe strony naszych działań oraz wyznaczyliśmy nowe cele na realizację przyszłych projektów.

 

Projekt pozwolił nam nie tylko na zdobycie ważnych, przydatnych informacji związanych z sytuacją ekonomiczną, ale również na poznanie wspaniałych ludzi. Jest to dowód na to, że mimo różnic kulturowych czy politycznych, jesteśmy w stanie znaleźć wspólne tematy z osobami innej narodowości i zrealizować wspólne projekty. Przekonaliśmy się, że stereotypy można bardzo łatwo przełamać i przyjaźń nie zna pojęć: podziały i polityka.

 

Opiekun młodzieży: Marcin Hościłowicz

Print Download