Absolwentom szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 

oferujemy 8 różnych profili w 4 klasach:

 

Oddział A -  POLITECHNICZNY 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki


STWORZONY DLA OSÓB, KTÓRE

• lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia,

• chcą poznać jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą,

• pragną rozwijać swoje umiejętności posługiwania się techniką komputerową.

Tu masz możliwość:

• poznania różnych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki oraz informatyki jako  dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań,

• solidnego przygotowania do  zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki.

Swoje  umiejętności i  pasje  możesz  rozwijać  poprzez:  wyjazdy  na  nocne  obserwacje  nieba,  wyjazdy do Obserwatorium Astronomicznego,  wyjazdy na wykłady z matematyki i fizyki na wyższe uczelnie,  zajęcia dodatkowe przygotowujące do konkursów i olimpiad,  zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki,– jeśli zaistnieje taka potrzeba,  możliwość organizowania przez uczniów i dla uczniów imprez i różnych projektów,

Uczniom zainteresowanym rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych proponujemy udział w Lokalnej Akademii Sieciowej firmy Cisco, w ramach której będą mogli przystąpić do kursu obejmującego podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych oraz NGD Linux Essentials. Kurs przygotowuje do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+ oraz LPI Linux Essentials Professional Development Certificate. Dla pasjonujących się programowaniem proponuje się udział w kursach języków C++ oraz Python.

CO DALEJ  PO NAUCE W TEJ KLASIE

Ten profil ułatwi dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą, a ta tendencja jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie.

Nauka w tej klasie ułatwi absolwentom kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów między innymi:  automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, architektura i urbanistyka, budownictwo,  matematyka, fizyka, informatyka, grafika komputerowa, inżynieria mechatroniczna, mechanika i budowa maszyn, energetyka, lotnictwo i kosmonautyka, finanse, bankowość.

Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane nie tylko przez uczelnie techniczne, ale również medyczne czy nawet prawnicze.

 


Oddział B1 - MEDYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki


Oddział B2 - MEDYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki


Dla kogo?

W tym profilu mogą rozwijać swoje pasje osoby interesujące się biologią, chemią, przyrodą czy środowiskiem naturalnym. Mogą tu kształtować badawczy sposób myślenia, rozwijać umiejętności przeprowadzania eksperymentów chemicznych i biologicznych, kształtować postawy proekologiczne i prozdrowotne.

Program nauczania w klasie o profilu medycznym przewiduje naukę w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki czy języka angielskiego. Języki obce nauczane w tym profilu to: język angielski i język niemiecki.

Zainteresowania i pasje

Oprócz zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w Laboratorium Symulacji Medycznych, w zajęciach laboratoryjno-terenowych w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN, poszerzają  swoją wiedzę cyklicznie przygotowując seminaria naukowe o ciekawej tematyce. Na zajęciach dodatkowych przygotowują się do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach w których uczestniczą osiągając sukcesy (Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Podlaski Konkurs Chemiczny).

Podstawowym celem tego profilu jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych z przedmiotów kierunkowych co zwiększa ich szanse na podjęcie wymarzonych kierunków studiów.

Czy warto planować karierę w tym kierunku?

Absolwenci profilu medycznego mogą studiować na wielu ciekawych i elitarnych kierunkach, takich jak: kierunki medyczne (lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne…), biotechnologia, technologia medyczna, inżynieria medyczna, weterynaria, psychologia, ochrona środowiska, chemia kryminalistyczna, chemia przemysłowa, dietetyka, kosmetologia, architektura krajobrazu, chemia, biologia.

  


 Oddział C1 LINGWISTYCZNY - DWUJĘZYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, język polski, geografia 

Języki obce: język angielski, język hiszpański

Oddział dwujęzyczny. Niektóre zajęcia edukacyjne będą prowadzone w języku angielskim.


 Oddział C2 LINGWISTYCZNY - DWUJĘZYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie 

Języki obce: język angielski, język hiszpański

Oddział dwujęzyczny. Niektóre zajęcia edukacyjne będą prowadzone w języku angielskim.


Dla kogo:

Jeśli  lubisz języki obce,  jesteś zainteresowany literaturą, a w dodatku ciekawi Cię świat,  tu znajdziesz swoje miejsce.

Co Cię czeka w trakcie nauki:

• Udział w projektach międzynarodowych  (eTwinning/Erasmus+) pozwoli rozwinąć Twoją kreatywność niezmiernie potrzebną w dzisiejszym świecie. Tajniki literatury zgłębisz nie tylko podczas lekcji języka polskiego, ale również podczas innowacji z literatury brytyjskiej i angielskiej. Udział w zagranicznych wyjazdach studyjnych oraz wyjazdowych zajęciach – warsztatach teatralnych i muzealnych. Angielski w praktyce? – jak najbardziej. Umożliwią Ci to wspomniane już wyżej projekty, jak też zajęcia z native speakers (on-line/face-to-face) oraz współpraca klasą z USA w ramach ‘social studies’. Zgłębianie języka angielskiego na tak różnorodnym polu  pozwoli Ci pójść ścieżką Cambridge i przygotować się do egzaminów certyfikowanych.

• Angielski w geografii – dlaczego nie? Skoro podczas nauki tego języka spotkałaś/eś się z wątkami geograficznymi, to dlaczego nie podejść do tego z drugiej strony? A jak to jeszcze powiążesz z wyjazdami studyjnymi lub warsztatami terenowymi – na pewno będzie ciekawie.

• W ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu będziesz miał/a możliwość udziału w zajęciach-warsztatach.

• I jeszcze jedno, nauka języka hiszpańskiego. Zrobisz to w rytmie flamenco i wreszcie zrozumiesz, o czym śpiewają Alvaro albo Maluma.

Co potem?

• Masz możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej, możesz studiować na kierunkach lingwistycznych oraz wybrać kierunki, na których wymagany jest  egzamin maturalny z geografii lub język polski, np. archeologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

• A jeśli pociąga Cię świat i jesteś gotowa/y na wyzwania, możesz wybrać ścieżkę kariery  pilota wycieczek lub lidera grup wyprawowych.


 

Oddział D - HUMANISTYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Języki obce: język angielski, język francuski


Propozycja ta daje możliwość poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie realizujący naukę przedmiotów humanistycznych pogłębiają wiedzę, biorąc udział w zajęciach teatralnych, wykładach i  warsztatach ze specjalistami, projektach czytelniczych i edukacyjnych.

Rozwijanie pasji i zainteresowań

Uczniowie mają szansę na wielowymiarowy rozwój poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjnych: wycieczkach historyczno-kulturowych, publikacjach twórczości literackiej i artystycznej, seminariach, lekcjach prowadzonych przez pracowników IPN w Białymstoku, spektaklach, lekcjach muzealnych (współpraca z Muzeum Okręgowym, Archiwum Państwowym,  Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku), debatach oksfordzkich, Turnieju Debat Historycznych IPN, projekcie Sybiracy w naszych rodzinach (we współpracy z Muzeum Pamięci Sybiru), projekcie Sejm Dzieci i Młodzieży, projekcie Zwolnieni z Teorii, który umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania projektami, sygnowanego przez Project Management Institute R.E.P. 

Zainteresowanym uczniom proponujemy udział  w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Antycznej, Ogólnopolskim  Konkursie  Polska Piastowska, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Francuskiego, Ogólnopolskim  Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej, Ogólnopolskim  Konkursie Piosenki Francuskiej,  konkursach poetyckich, recytatorskich.

Uczeń zostanie przygotowany do świadomego odbioru różnych form artystycznych (dzieł sztuki, literatury, filmu). Oferta klasy humanistycznej jest skierowana również do uczniów pragnących rozwijać umiejętności językowe i pogłębiać wiedzę na temat szeroko pojętej kultury anglojęzycznej i francuskojęzycznej. Nauka języka francuskiego może zainspirować do patrzenia na świat oczami zagranicznych poetów, pisarzy, malarzy, ludzi nauki, umożliwi to także znalezienie pasjonującej pracy (na przykład w strukturach Unii Europejskiej).

Wybór dalszego kształcenia

Podczas czteroletniej nauki uczeń zdobędzie szeroką wiedzę, która pozwoli na kontynuowanie nauki na studiach: prawniczych, filologicznych, historycznych, dziennikarskich, politologicznych, społecznych, filozoficznych, kulturoznawczych, filmoznawczych, psychologicznych. 

 


Oddział E - MENADŻERSKI

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, matematyka, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki


Jeśli jesteś przedsiębiorczy, otwarty na świat i niestraszne Ci kontakty w języku angielskim czy niemieckim, ten profil jest właśnie dla Ciebie.

Rozwijanie pasji i zainteresowań

Oprócz normalnych lekcji będziesz miał możliwość wzięcia udziału w wyjazdach terenowych w góry, zajęciach w okolicach Suwałk, rajdach rowerowych, spływach kajakowych, wycieczkach krajowych i międzynarodowych. Zainteresowanym uczniom proponujemy również udział w Olimpiadzie Geograficznej oraz w licznych konkursach przedmiotowych. Będziesz miał także możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców w języku polskim, ale również angielskim czy niemieckim, w związku z nawiązaną przez naszą szkołę współpracę z wybranymi uczelniami w kraju i za granicą. Jeśli będziesz chciał poszerzać swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego i/lub angielskiego, możesz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach prowadzonych na uczelni. 

Wybór dalszego kształcenia

Po ukończeniu nauki w tym profilu, możesz podjąć studia na takich kierunkach jak: ekonomia, zarządzanie, prawo, turystyka, geologia, ekologia, geografia, archeologia, bezpieczeństwo narodowe, biofizyka, inżynieria środowiska, stosunki międzynarodowe czy dziennikarstwo, filologia i komunikacja społeczna. Możesz także podjąć studia politechniczne na kierunkach ekoenergetyka, mechatronika oraz nawigacja morska i zarządzanie portami morskimi czy logistyka. 


  

 Oddział F EUROPEJSKI - DWUJĘZYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie 

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Klasa dwujęzyczna. Niektóre zajęcia edukacyjne będą prowadzone w języku angielskim.


 

Tu nauka łączy wiedzę i umiejętności językowe z nowoczesną edukacją europejską i obywatelską.

Aktywne uczenie się

Oferujemy zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego i drugiego języka nowożytnego, uczestnictwo w międzynarodowych projektach (Erasmus+/eTwinning), zajęciach z native speakerem, doskonalenie wiedzy z zakresu prawa przez obserwowanie rozpraw sądowych, przygotowanie do zdawania matury dwujęzycznej, studiów za granicą oraz rozbudowaną edukację europejską, zawierającą prawo wspólnotowe oraz stosunki międzynarodowe.

Wybór dalszego kształcenia

Nauka w tej klasie daje możliwości studiowania zarówno na kierunkach lingwistycznych, jak i prawniczo-międzynarodowo-społecznych: administracji europejskiej, dyplomacji gospodarczej, stosunkach międzynarodowych, prawie, dziennikarstwie, europeistyce, bezpieczeństwie międzynarodowym i wielu innych.