Od 19 października 2020 roku odbywa się kształcenie na odległość.