ZARZĄDZENIE NR 2/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim – Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

 

 

 Dyrektor
Zespołu Szkół nr 1
w Suwałkach

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach na rok szkolny 2022/2023