Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach z 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) wprowadza m.in. rozwiązania, które dostosowują postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia wyników tych egzaminów, które są przeliczane na punkty rekrutacyjne w tym postępowaniu.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zmieniającym nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych
będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


 

Print Download