Foto Roszkowski
Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2015/2016

Nauczyciele języka polskiego

Anna Maria Ambrosiewicz
Danuta Worobiczuk
Jolanta Iwona Żukowska
Magdalena Zakrzewska

Łukasz Wiśniewski

Nauczyciele języka angielskiego

Beata Chomicz
Marcin Hościłowicz
Beata Szczecina
Magdalena Makarewicz
Ewelina Domańska
Beata Gruza

Nauczyciele innych języków obcych

Agnieszka Danielewicz - język niemiecki         Krystyna Słowicka - język francuski
Justyna Oberman - język hiszpański
Jolanta Rogucka - język rosyjski

 

Nauczyciele translatoryki

Beata Szczecina

 

Nauczyciele matematyki

Dorota Barszczewska
Bożenna Winckiewicz
Małgorzata Falińska

Wojciech Makowski


Nauczyciele matematyki
w zastosowaniach

Dorota Barszczewska

 

Nauczyciele fizyki

Renata Burzyńska
Wojciech Makowski

 

Nauczyciele chemii

Magdalena Beata Gaińska


Nauczyciele biologii

Barbara Okrój

 

Nauczyciele przyrody

Magdalena Beata Gaińska

Renata Burzyńska

 

Nauczyciele geografii

Jacek Sławomir Kwiecień

Grażyna Sikorska


Analiza źródeł kartograficznych
i statystycznych w geografii

Jacek Sławomir Kwiecień

 

Nauczyciele elementów fizyki medycznej

Renata Burzyńska

 

Nauczyciele informatyki

Joanna Domuracka
Alicja Węsierska - Kwiecień
Ewelina Domańska


Nauczyciele historii

Katarzyna Witkowska
Elżbieta Cecylia Zienda-Żywiczyńska

Edyta Krzyżanowska

 

Nauczyciele historii i społeczeństwa

Elżbieta Cecylia Zienda-Żywiczyńska

Konrad Wiśniewski

 

Nauczyciele analizy i interpretacji źródła historycznego

Katarzyna Witkowska


Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

Elżbieta Cecylia Zienda-Żywiczyńska
Konrad Wiśniewski

 

Nauczyciele edukacji europejskiej

Konrad Wiśniewski

 

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

Joanna Domuracka
Magdalena Makarewicz


Nauczyciele ekonomii w praktyce

Joanna Domuracka

 

Nauczyciele wiedzy o kulturze

Małgorzata Ewa Tomczak

 

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Katarzyna Witkowska

 
Nauczyciele religii

Urszula Poświatowska-Derda
ks. Seweryn Modrzejewski

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Hanna Danielewicz
Kamil Wiszniewski
Adam Kozłowski

Katarzyna Bissak

 

Pedagog szkolny

Małgorzata Ewa Tomczak


Nauczyciele bibliotekarze

Beata Szczepankiewicz

Barbara Okrój