W naszej szkole realizujemy program edukacji finansowej MOJE FINANSE. Projekt jest organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i dofinansowany ze środków NBP i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

MOJE FINANSE- to innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Powszechna edukacja ekonomiczna ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw, które pozwolą młodzieży na sprawne funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej.

Program realizowany jest na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w klasach IA, IC, IE oraz IF.

Informacje o projekcie dostępne pod adresem www.moje-finanse.junior.org.pl

Realizator projektu: prof. Joanna Domuracka

Print Download