Kolejny nasz projekt został doceniony. "Legend has it" realizowany przez klasę 3A zdobył Krajową Odznakę Jakości. Jego koordynatorem był pan Michał Sośnicki. Projekt polegał na poznaniu regionalnych legend, zwiększeniu świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwijaniu umiejętności językowych. Brały w nim udział szkoły z Polski i Cypru.

Serdecznie gratulujemy!

Print Download