KONKURSY I OLIMPIADY - od roku szkolnego 1991/1992 do 2008/2009

Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Imię i Nazwisko Nazwa konkursu/olimpiady Rok szk. Osiągnięcia Opiekun
 Liliana Porazińska Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Grafkom"  1991/1992  I miejsce  J.Domuracka
 Piotr Kłopotowski Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Grafkom" 1992/1993   I miejsce  J.Domuracka
 Bogumił Kamiński Olimpiada Matematyczna 1995/1996   laureat

 W.Jabłoński
 E.Łuczaj

 Bogumił Kamiński Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 1995/1996   finalista  A.Węsierska
 Bogumił Kamiński Olimpiada Informatyczna 1995/1996   kwalifikacja do II  etapu  J.Domuracka
 Wojciech Pająk Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 1996/1997    finalista  A.Węsierska
 Magda Jaśko, Dorota Szmajda Olimpiada Biologiczna 1996/1997   kwalifikacja do II etapu  M.Krzesicka
 Marcin Gora Konkurs parlamentarny Olimpiady Historycznej 1996/1997   kwalifikacja do II etapu  E.Zienda-Żywiczyńska
 Tomasz Cagan  Wojewódzka Olimpiada Ekologiczna 1996/1997  VII miejsce  M.Krzesicka
 Marcin Kuźma Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Grafkom"  1996/1997  II miejsce  J.Domuracka
 Monika Szumińska, Ewa Szymanowska, Karol Hołdyński Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 1997/1998  kwalifikacja do II etapu J.Kwiecień A.Węsierska
 T.Cagan, A.Leśniewska, M.Motulewicz Olimpiada Ekologiczna 1997/1998 kwalifikacja do II etapu M.Krzesicka B.Okrój
 Dorota Puza, Ewa Szymanowska Ogólnopolski Konkurs z cyklu "Historia bliska" 1997/1998   III miejsce  E.Zienda-Żywiczyńska
 Edyta Zalewska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym 1997/1998  kwalifikacja do II etapu  J.Schabieński
 Ewa Szymanowska, Monika Szumińska,  Grzegorz Sadowski Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 1998/1999 kwalifikacja do II etapu  J.Kwiecień
 Ewa Szymanowska, Katarzyna Jaśkiewicz Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 1999/2000  kwalifikacja do II etapu J.Kwiecień A.Węsierska
 Emilia Bolińska, Andrzej Krupiński, Edyta Fiećko Olimpiada Ekologiczna 1999/2000 kwalifikacja do II etapu M.Krzesicka B.Okrój
 Błażej Żywiczyński, Piotr Szmaj, Emilia Hołdyńska, Anna Winnik, Katarzyna Jaśkiewicz Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2000/2001  kwalifikacja do II etapu  J.Kwiecień
 Karol Staśkiewicz  Olimpiada Historyczna 2000/2001  kwalifikacja do II etapu  E.Zienda-Żywiczyńska
 Marcin Staszczyk  Olimpiada Fizyczna  2000/2001  kwalifikacja do II etapu  M.Iwanicki
 Bożena Kiluk, Daniel Suchocki Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  2000/2001  kwalifikacja do II etapu  K.Witkowska
 Edyta Pogorzelska Regionalny Konkurs Piosenki Francuskiej w Nidzicy   2000/2001   II miejsce  K.Słowicka
 Paweł Dawidowicz Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2001/2002   Laureat  J.Kwiecień
 Paweł Dawidowicz Ogólnopolski Konkurs o Ignacym Domejce 2001/2002    Laureat  J.Kwiecień
 Szymon Kopiczko, Katarzyna Krzysztofiak, Marcin Jankowski  Olimpiada Ekologiczna 2001/2002  kwalifikacja do II etapu M.Krzesicka, B.Okrój
 Marta Kiersztyn  Olimpiada Biologiczna 2001/2002 kwalifikacja do II etapu  M.Krzesicka
 Marcin Staszczyk, Tomasz Koc  Olimpiada Matematyczna 2001/2002  kwalifikacja do II etapu  B.Winckiewicz
Szymon Cipielewski, Marcin Staszczyk  Olimpiada Fizyczna 2001/2002 kwalifikacja do II etapu M.Iwanicki
Magdalena Wiewiórkowska, Szymon Czajkowski Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 2001/2002 kwalifikacja do II etapu K.Witkowska
Edyta Pogorzelska XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej Lublin 2001 2001/2002 III miejsce K.Słowicka
Edyta Pogorzelska Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej w Białymstoku 2001/2002 laureat K.Słowicka
Edyta Pogorzelska XX Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej w Bydgoszczy 2001/2002 finalistka K.Słowicka
Karol Staśkiewicz II Ogólnopolski Konkurs Polska Piastowska 2001/2002 finalista E.Zienda-Żywiczyńska
Eliza Jakubowska NOJA - Nowa Olimpiada Języka Angielskiego 2001/2002 III miejsce B.Chomicz
Kamila Taraszkiewicz Konkurs Piosenki Francuskiej w Białymstoku 2001/2002 I miejsce K.Słowicka
Piotr Szmaj, Anna Winnik, Paweł Dawidowicz, Karolina Kwiatkowska Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2002/2003 kwalifikacja do II etapu J.Kwiecień
Paweł Dawidowicz II Misyjna Olimpiada Wiedzy o Afryce 2002/2003 laureat J.Kwiecień
Magdalena Chmielewska, Paweł Dawidowicz Olimpiada Matematyczna 2002/2003 kwalifikacja do II etapu E.Łuczaj
Ewa Brzozowska Konkurs Szkół Województwa Podlaskiego z Języka Angielskiego 2002/2003 kwalifikacja do II etapu B.Szczecina
Kamila Taraszkiewicz Regionalny Konkurs Piosenki Francuskiej w Nidzicy 2002/2003 wyróżnienie K.Słowicka
Tomasz Kotowski Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 2002/2003 kwalifikacja do II etapu K.Witkowska
Michał Lewoc, Dariusz Drażba Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 2002/2003 kwalifikacja do II etapu K.Witkowska
Joanna Markiewicz, Agnieszka Poniatowska,Przemysław Witkowski Olimpiada Ekologiczna 2002/2003 kwalifikacja do II etapu M.Krzesicka
Jacek Budzejko Olimpiada Fizyczna 2003/2004 kwalifikacja do II etapu Marek Iwanicki
Jacek Budzejko Olimpiada Wiedzy o NATO 2003/2004 laureat etapu wojewódzkiego K.Witkowska
Paweł Dawidowicz XI Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2003/2004 laureat J.Kwiecień
Paweł Dawidowicz XXX Olimpiada Geograficzna 2003/2004 finalista J.Kwiecień
Maria Kiluk, Karolina Kwiatkowska XI Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2003/2004 kwalifikacja do II etapu J.Kwiecień
Agmieszka Poniatowska, Michał Niewiński, Jakub Kucharski Olimpiada Ekologiczna 2003/2004 kwalifikacja do II etapu B.Okrój
Błażej Żywiczyński Konkurs Astronomiczno-Astronautyczny  2003/2004  III miejsce M.Iwanicki
Karol Miszkiel Ogólnopolski Konkurs Polska Piastowska 2003/2004 udział w finale K.Witkowska
Urszula Przyborowska Olimpiada Języka Francuskiego 2003/2004 kwalifikacja do II etapu K.Słowicka
Michał Niewiński, Michał Okrągły Olimpiada Ekologiczna 2004/2005 kwalifikacja do II etapu B.Okrój
Aneta Kojak, Kamil Sznel XX Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2004/2005 kwalifikacja do II etapu J.Kwiecień
Patrycja Puchlik, Marta Cylc Olimpiada Wiedzy Teologicznej 2004/2005 kwalifikacja do II etapu U.Poświatowska
Michalina Dziuba Ogólnopolski Konkurs Polska Piastowska 2004/2005 udział w finale K.Witkowska
Justyna Burzyńska, Karol Kapuściński Olimpiada Języka Francuskiego 2004/2005 kwalifikacja do II etapu K.Słowicka
Justyna Burzyńska Regionalny Konkurs Piosenki Francuskiej w Nidzicy 2004/2005 I miejsce K.Słowicka
Joanna Stojak Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej w Nidzicy 2004/2005 wyróżnienie K.Słowicka
Michał Bednarko, Mariusz Drażba, Maciej Fornalewski Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2005/2006 kwalifikacja do II etapu J.Kwiecień
Tymoteusz Węsierski Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 2005/2006 VIII miejsce A.Węsierska-Kwiecień
Karolina Todorska Olimpiada Języka Polskiego 2005/2006 kwalifikacja do II etapu J.Żukowska
Joanna Stojak Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej w Nidzicy 2005/2006 wyróżnienie K.Słowicka
Ewlina Kozuń Olimpiada Wiedzy Teologicznej 2005/2006 kwalifikacja do etapu diecezjalnego U.Poświatowska
Barbara Walicka, Maciej Dołubizno Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2006/2007 kwalifikacja do II etapu J.Kwiecień
Urszula Kaplińska Ogólnopolski Konkurs o Św.Dominiku Sawie 2007/2008 II miejsce U.Poświatowska
Maciej Dołubizno Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 2007/2008 kwalifikacja do II etapu J.Kwiecień
 Małgorzata Guryńska, Joanna Poznańska Olimpiada Języka Francuskiego 2007/2008 kwalifikacja do II etapu K.Słowicka