Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty - warunkiem jest przesłanie do 9 czerwca 2023 r. krótkiego pomysłu na film. Partnerem Warsztatów jest Miasto Suwałki oraz Suwalski Ośrodek Kultury, organizator Festiwalu Filmowego “Wajda na Nowo”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
Turniej Predator Games to największe w Europie Międzyszkolne Rozgrywki Esportowe. Udział w nim wezmą 1024 szkoły, które jako pierwsze dokonały rejestracji swoich zespołów. Nasza szkoła wyłoniła 16 osobową drużynę, która powalczy w Turnieju!
Miło jest nam poinformować, że uczniowie z naszej szkoły tworzący projekty: Civitas; Na zdrowie w GŁOWIE; Podaj rękę i mierz wysoko; Zakręceni-wykształceni ukończyli swoje projekty w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii i otrzymali tytuły Finalistów oraz Międzynarodowy Certyfikat z Zarządzania Projektami wydany przez PMI ATP ceniony przez pracodawców na całym świecie! Serdeczne gratulacje!
W dniach 29-31 maja 2023 r. uczniowie klas 1B1, 2B i 5 uczniów z klasy 3d udali się w nieznane, albowiem zazwyczaj, jeśli już na wyprawę ciekawą, kierujemy się na zachód. My zdecydowaliśmy się eksplorować wschód, czyli Łotwę i Litwę. Opiekunowie młodzieży: Jolanta Rogucka, Dorota Barszczewska, Agnieszka Danilewicz
W mojej małej okolicy: Za nami rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i wręczenie nagród. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie w Sejnach - podczas zbiorowej wystawy suwalskich fotografików, którą odbędzie się latem 2023 roku..
21 marca 2023 r. w Państwowej Szkole Muzycznej odbył się Festiwal Talentów Młodzieży III LO. Można było obejrzeć 18 wspaniałych występów, nie tylko wokalnych, ale również tanecznych, malarskich, teatralnych, muzycznych, akrobatycznych oraz krawieckich.Jury, złożone z nauczycieli i uczniów, przyznało nagrodę Aurelii Jurczyk z klasy 1e, natomiast publiczność zachwycił zespół "Society's error". Serdeczne gratulacje!
W tym roku jednym z działań w ramach Święta Trzeciego był Rajd Rowerowy śladami Alfreda Lityńskiego - naszego patrona. Dwie trasy: 30 km i 50 km, oraz oczywiście Muzeum Wigier w Starym Folwarku! 80 uczestników z Naszej Szkoły!
Finał XXI Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej "PLAMKA '23".
Miło jest nam poinformować, że uczeń klasy IIA Szymon Gromczyński otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczysta Gala wręczenia stypendium odbyła się 18.11.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.
Miło jest nam poinformować, że Ewa Bartoszewicz uczennica klasy IVC zajęła III miejsce w VI edycjj konkursu "BizneSÓWKI - zaPARKuj swój Biznes". Nagroda za napisanie i przedstawienie swojego biznesplanu to 3tys. zł. Serdecznie gratulujemy!
W ramach projektu #eTwinning Think before you click Uczniowie z 2c wraz ze swoimi rówieśnikami z innych szkoł z Polski i Włoch analizują przyczyny i skutki fałszywych informacji, przygotowują materiały edukacyjne ( krzyzówki, definicje, gry) dotyczace fake news, fact-checking i cyberbezpieczeństwa. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Związek Cyfrowa Polska IT Fitness Test 2023 badaniu umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Cyfrowy sprawdzian pozwala sprawdzić poziom kompetencji w obszarach takich jak: sprawne korzystanie z Internetu, bezpieczeństwo i systemy komputerowe, narzędzia do współpracy i media społecznościowe, narzędzia biurowe,zdolności rozwiązywania złożonych problemów.
Ordynacja wyborcza Wybory cząstkowe Protokół z wyborów końcowych
Sprawozdanie z wyborów cząstkowych w ramach
realizacji projektu NADANIE IMIENIA SZKOLE 
w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach.10.12.2010 zakończono procedurę wyłaniania propozycji patrona przez trzy gremia szkolne:
- uczniów
/zgłoszono14 kandydatur, spośród których trójki z samorządów klasowych w liczbie 54 uczniów głosowały na ks. K. Hamerszmita- 5 uczniów, Cz. Niemena – 3 uczniów, M. Geniusza -3 uczniów, J. Wierzbickiego – 1 uczeń, Jana III Sobieskiego - 3 uczniów, Jana Pawła II – 1 uczeń, ks. J. Popiełuszko – 4 uczniów, E. Szczepanika – 22 uczniów, T. Noniewicza - 5 uczniów , A. Lityńskiego – 4 uczniów, I. Sendlerową, Cz. Miłosza, R. Kaczorowskiego – 0 uczniów/

- rodziców
/zgłoszono 3 kandydatury E. Szczepanik, Cz. Miłosz, ks. K. Hamerszmit , spośród których Rada Rodziców jednogłośnie wybrała E. Szczepanika/

- nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły
/zgłoszono 5 kandydatur: M. Geniusz, K. Kulwieć, A. Lityński, „zasłużeni dla Suwalszczyzny”, E. Szczepanik – spośród których, w głosowaniu tajnym, Alfred Lityński uzyskał 21 głosów, E. Szczepanik – 20 głosów, „Zasłużeni dla Suwalszczyzny” – 6 głosów/.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury wyłaniania kandydatur przez poszczególne gremia:
p. Joanna Domuracka – opiekun Samorządu Uczniowskiego
p. Jolanta Kochańska – przewodnicząca zarządu Rady Rodziców
p. Danuta Worobiczuk – przedstawiciel zespołu do projektu NADANIE IMIENIA SZKOLE

przekazały koordynatorowi projektu „Protokoły z wyborów propozycji na patrona szkoły” wraz ze zgromadzoną dokumentacją.
Po analizie dokumentacji stwierdzam, że wyłanianie kandydatów odbyło się zgodnie z obowiązującą procedurą, co upoważnia do ogłoszenia, że:
W przeprowadzonych wyborach cząstkowych kandydatami na Patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach zostali:
Uczniów – premier, prof. Edward Szczepanik 
Rodziców – premier, prof. Edward Szczepanik 
Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły – prof. Alfred Lityński 

PATRON SZKOŁY zostanie wyłoniony w ogólnoszkolnych wyborach, które odbędą się 20.01.2011r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach.
Elżbieta Zienda-Żywiczyńska