Projekt "Innowacyjny program nauczania oparty o grę symulacyjną do przedmiotu Ekonomia w praktyce"

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach w roku szk. 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 brało udział w projekcie "Innowacyjny program nauczania oparty o grę symulacyjną do przedmiotu Ekonomia w praktyce". 

Projekt dotyczy opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnego programu nauczania przedmiotu "Ekonomia w praktyce" w szkołach ponadgimnazjalnych.

Gra symulacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych realizowana jest przez Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji (CGSiG) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Powstało ono w 2012 roku jako jednostka będąca częścią Katedry Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki. 

Celem CGSiG jest realizacja projektów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych dla zastosowania gier symulacyjnych w edukacji oraz tworzenia rozwiązań opartych o grywalizację w edukacji i w biznesie. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w corocznych największych konferencjach dotyczących gier symulacyjnych jesteśmy w stanie dostarczyć najświeższe rozwiązania oparte o rzetelnie prowadzone badania naukowe.


Program przedmiotu ma być realizowany z wykorzystaniem komputerowej, edukacyjnej gry symulacyjnej. Uczniowie realizujący przedmiot będą wcielać się w osoby zarządzające niewielkimi przedsiębiorstwami. Zakładając i prowadząc swoją firmę zapoznają się z treściami programowymi zawartymi w podstawie programowej "Ekonomii w praktyce".

Edukacyjne gry symulacyjne są coraz szerzej wykorzystywane w sektorze prywatnym oraz w szkolnictwie wyższym m.in. na studiach dla wyższej kadry zarządzającej. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zastosowanie gier symulacyjnych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej podnosi efektywność uczenia, zwiększa zaangażowanie emocjonalne oraz pozwala na zdobycie "wiedzy praktycznej".

 


Gra symulacyjna "Hotel Stars" dla szkół ponadgimnazjalnych realizowana była na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konsultant projektu:  Joanna Domuracka

 

Print Download