Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach - Humboldtschule Hannover

 Krzyżowa - Kreisau 2012
 Krzyżowa - Kreisau 2013

 Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego — organizacja promująca działalność międzynarodowego centrum spotkań i wymiany młodzieżowej oraz popularyzację dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej. Fundacja została założona w 1990 roku z inicjatywy Niemców, Polaków, Holendrów i Amerykanów, czujących się w obowiązku zachowania pamięci o Kręgu z Krzyżowej i jego dorobku.

Fundacja jest politycznie niezależną organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Krzyżowej koło Świdnicy na Dolnym Śląsku. Wybór Krzyżowej jako miejsca o szczególnym znaczeniu historycznym nie był przypadkowy – w czasie II wojny światowej w tej miejscowości, w majątku rodowym hrabiów von Moltke działał "Krąg z Krzyżowej" niem. "Kreisauer Kreis".

W tym miejscu 12 listopada 1989 odbyło się historyczne spotkanie premiera Tadeusza Mazowieckiego z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem i została odprawiona Msza Pojednania.
Mieszczące się tu centrum organizuje spotkania młodzieży, seminaria historyczne oraz imprezy kulturalne. 

Koordynator projektu: prof. Hanna Sobolewska - Prędyś

 
Szkoły uczestniczące w projekcie:
Zespół Szkół nr1 w Suwałkach, Humboldtschule Hannover