Dnia 17 marca 2017r. odbył się w III LO już po raz 3 Turniej Anglojęzyczny dla Gimnazjalistów "Gym Jim". Uczniowie z 13 gimnazjów z Suwałk i całego regionu suwalsko- sejneńskiego przystąpili o godzinie 9.00 do wykonywania różnego typu zadań w języku angielskim sprawdzających ich wiedzę z wielu dziedzin nauki np. geografii, historii, czy kultury krajów anglojęzycznych.

Turniej składał się z 3 części. Część 1, wykonywana indywidualnie, to test umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz stosowania struktur leksykalno- gramatycznych, poziom B1. Część 2, zadania drużynowe, to warsztaty z native speakerem z Wielkiej Brytanii Johnem Pagen' em. Po krótkim wykładzie pana Johna na temat "Do we need education?" drużyny każdego gimnazjum musiały przygotować własne prezentacje na ten sam temat wykorzystując informacje z wykładu oraz własne pomysły. 

W części 3 pt."Are you creative?", uczniowie ponownie pracowali w drużynach. Mieli za zadanie znaleźć jak najwięcej symboli związanych z Wielką Brytanią w krótkim filmie.

W czasie , gdy uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami ich nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych prowadzonych przez pana Marcina Hościłowicza, nauczyciela języka angielskiego w III LO i doradcę metodycznego w SODN w Suwałkach.

 

Poziom uczestników był dosyć wyrównany, a kreatywność i charyzma w przedstawianiu własnych prezentacji niezrównana.

Przyznaliśmy nagrody najlepszym uczestnikom w kategorii indywidualnej i drużynowej.

Miejsca w kategorii drużynowej:

1. Gimnazjum nr 1 w Suwałkach,

2. Prywatne Gimnazjum w Suwałkach,

3. Gimnazjum nr 4 w Suwałkach.,

Miejsca w kategorii indywidualnej:

1. Adriana Kapczyńska, Gimnazjum nr 5 w Suwałkach,

2. Jakub Kopiczko, Gimnazjum nr 4 w Suwalkach,

3. Aleksandra Jamróz, Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

3. Jakub Lotkowski, Gimnazjum nr 1 W Suwałkach,

3. Jakub Tylenda, Gimnazjum nr 1 w Suwałkach.

 

Sponsorami nagród były wydawnictwa Oxford UP i Express Publishing oraz III LO.

W przygotowanie konkursu zaangażowani byli uczniowie klas I B i I D.

Nad przebiegiem konkursu czuwali oraz konkurs przygotowali nauczyciele języka angielskiego w III LO tj: Beata Chomicz, Ewelina Domańska, Beata Gruza, Magdalena Makarewicz, Beata Szczecina, Marcin Hościłowicz i Jolanta Rogucka.

 

Print Download