Przeciwdziałanie zakażeniu i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

Zasady organizacji pracy w szkole od 1 września 2020 r.

 

Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

od 1 września 2020 r. w celu przeciwdziałania zakażeniu i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej, "COVID-19".

 

Print Download