Rok szkolny 2021/2022 to wyjątkowy czas w historii naszej szkoły - świętuje ona bowiem Jubileusz 30-lecia swojego istnienia, który chcemy uczcić wieloma projektami i akcjami.
Spotkanie z Absolwentami. Pan Wojciech Pająk i Pan Kamil Sznel wspominali swoje licealne lata, opowiadali o własnej ścieżce zawodowej, i oczywiście, jak przystało na samorządowców, zachęcali do związania dorosłego życia z Suwałkami. Organizatorzy spotkania: Malwina Kwiecień i Igor Przybylak
Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła drużynowo zajęła wśród dziewcząt I miejsce, natomiast chłopcy II w Teście Coopera. Wynik bardzo cieszy, ponieważ w rywalizacji brało udział ok. 50 uczniów z każdej szkoły. W zawodach wystartowało 6 szkół. Warto przypomnieć, że Test Coopera to bieg ciągły. W czasie 12 minut sędziowie mierzą odległość, jaką pokona zawodnik. Opiekun młodzieży: Kamil Wiszniewski. Serdeczne gratulacje!
W dniu 27 marca 2022 r. odbył się finał XX Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej "Plamka '22". Uczestnicy wykonywali prace na temat: "Złota Polska Jesień". Lista finalistów "PLAMKA '22": I miejsce Julia Kruszyłowicz, II miejsce Nina Kuprewicz, III miejsce Hanna Modzelewska, IV miejsce Piotr Kacprzyk. Serdeczne gratulacje!
Miło jest nam poinformować, że Martyna Wasilewska i Igor Barmuta uzyskali jeden z najlepszych wyników w Polsce w procesie rekrutacyjnym do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tym samym 1 czerwca 2022 będą reprezentować społeczność III LO w Suwałkach na posiedzeniu XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Opiekun młodzieży: Konrad Wiśniewski
Uczniowie naszej szkoły, już po raz trzeci, uczestniczyli w ogólnopolskim programie "Szkoła Kompetencji Przyszłości " - Zwolnieni z Teorii. Jest to praktyczna olimpiada, oparta na Metodzie Prawdziwych Projektów, autorskiej adaptacji na polskie warunki, metody stworzonej na Harvardzie, tzw. The field method. Zadaniem uczniów jest działanie w zespole - zaplanowanie oraz wdrażanie własnego projektu społecznego. Opiekun młodzieży: Krystyna Słowicka
Miło jest nam poinformować, że uczniowie klas 1A i 2A ukończyli kurs "PCAP: Programming Essentials In Python" w ramach Cisco Networking Academy i otrzymali Certyfikat potwierdzający opanowanie umiejętności w zakresie programowania w języku Python. Instruktor akademii:Joanna Domuracka. Serdeczne gratulacje!
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym projekcie "FROM GAME TO STEM" w ramach programu Erasmus+ KA2. Projekt realizuje pogłębienie wiedzy z przedmiotów ścisłych i podniesienie umiejętności językowych. W trakcie projektu nasi uczniowie i nauczyciele biorą udział w przedsięwzięciach z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, informatyka. Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami z Serbii, Hiszpanii, Turcji i Bułgarii. Koordynator projektu: Marcin Hościłowicz
6 czerwca 2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rajdzie rowerowym "III LO WIGRY TOUR" Przejechali trasę wokół jeziora Wigry - około 50km. Opiekunowie młodzieży: Jacek Kwiecień, Wojciech Makowski, Adam Kozłowski.

Regulamin
konkursu fotograficznego „Suwalszczyzna okiem obiektywu”.

Kategorie:

Krajobraz "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"

Fauna i Flora "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"


(Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego łączy Krzywe ze Starym Folwarkiem. Na szlaku można zobaczyć starodrzewia, torfowiska, łąki i pola oraz piękne widoki na jezioro Wigry. Szlak został nazwany na cześć wybitnego hydrobiologa, żyjącego w latach 1880-1945, który należał do organizatorów i długo kierował Stacją Hydrobiologiczną w Starym Folwarku, placówką mającą nieoceniony dorobek naukowy. Łączy siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego z miejscem jego działalności w Starym Folwarku, gdzie planowane jest utworzenie Stacji Edukacyjnej Wigry. Po drodze można poznać rozmaite zbiorowiska leśne, jezioro Wigry i Leszczewek. Na szlaku można zobaczyć starodrzewia świerkowe i świerkowo-sosnowe, torfowiska, łąki i pola. W Leszczewku, nad brzegiem jeziora Wigry jest punkt widokowy na Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach.)


1. Założenia konkursu

1.1 Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.
1.2 Cele konkursu:
-popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
-wzmacnianie przywiązania do regionu i Polski,
-uwrażliwienie na piękno przyrody,
-rozwijanie zainteresowań, pasji, talentów.
1.3 Konkurs jest skierowany do uczniów uczących się w III Liceum Ogólnoksztąłcym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.
1.4 Konkurs organizowany jest w kategoriach tematycznych Krajobraz oraz Fauna i Flora.

2. Wytyczne dotyczące prac

2.1 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar regionu suwalszczyzna.
2.2 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
2.3 Uczestnik Konkursu może dostarczyć do pięciu fotografii w wersji cyfrowej na płycie CD.
2.4 Specyfikacja plików:
    - format: JPG (w trybie: najmniejsza kompresja/najlepsza jakość)
    - kolory w standardzie: RGB
    - rozdzielczość: min 300 dpi
2.5 Fotografie przekazywane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych.
2.6 Konkurs rozpoczyna się w dniu  1 września 2021 r. i trwa do 20 marca 2022 r.
2.7 Prace należy dostarczyć do 20 marca 2022 r. do pani Joanny Domurackiej na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.8 Prace powinna być opisana imieniem i nazwiskiem  autora, klasą, nazwą fotografowanego miejsca.
2.9 Do prac należy dołączyć informację (mapa, opis), gdzie i kiedy fotografia została wykonana.
2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które były publikowane.
2.11 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników. Do prac należy dołączyć podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Suwalszczyzna okiem obiektywu” w celach wynikających z  regulaminu  tego  Konkursu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
(link: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883)
Poprzez dostarczenie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronie internetowej Organizatora oraz umieszczania ich na wystawach trwałych w budynku szkoły. 

2.12 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
2.13 Finał Konkursu odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r.

3. Nagrody

3.1 Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi a wyróżnione dyplomami.
3.2 Wydrukowane prace zostaną umieszczone na ścianach wewnętrznych budynku szkoły.

4. Jury Konkursu

4.1 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę:
-jakość prac,
-oryginalność ujęcia tematu,
-kreatywność nadesłanych fotografii.
4.2 W skład Jury Konkursu wchodzą:
Alicja Węsierska-Kwiecień
Barbara Okrój
Małgorzata Tomczak
Joanna Domuracka

Organizator konkursu: Joanna Domuracka

 

Prace finałowe:

Konkurs Fotograficzny "Szlak Czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym"

 

 fot. Zuzanna Szopa

 

fot. Joanna Kopko

 

fot. Maria Sobuniewska