Projekty unijne - ARCHIMEDES

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych w roku szk. 2009/2012.
Jego zadaniem jest rozwijanie kluczowych kompetencji ucznia z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych.

 W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z przedmiotów: fizyka, matematyka, biologia, chemia.

 

 

Nauczyciele biorący udział w projekcie:
- prof. Marek Iwanicki
- prof. Elżbieta Konarzewska
- prof. Barbara Okrój
- prof. Cezary Kacprzyk